Юзу неофит рилски факултети

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Профил на университета За нас История и факти , Неофит Рилски. Акредитация Институционална акредитация , Акредитирани професионални направления , Акредитирани докторски програми , Международно признаване Турция

Пощенски адрес ул. Медиите Предстоящи събития Профил на купувача Обяви и конкурси Oтдаване под наем за срок от три години Обекти гр. Information for foreign students: Admission and Programmes. По този показател университетът е на първо място в страната.

Югозападният университет "Неофит Рилски" е основан през г. Академичен състав Студентски съвет Ръководство , Делегати избрани за общо събрание на университета , Делегати избрани за общо събрание на факултети , Становище относно отпускането на европейски стипендии за успех , Становище , Становище на студентски съвет против посегателствата над студенти , Студентски живот , Семинари и дискусии , Общо събрание от

Профил на университета За нас История и фактиЮзу неофит рилски факултети Рилски. Медиите Предстоящи събития Профил на купувача Обяви и конкурси Oтдаване под наем за срок от три години Обекти гр. Студентски съвет РъководствоОбщо събрание от Докторанти Докторски програми. Профил на университета За нас История и факти.

 • Институционална акредитация , Акредитирани професионални направления , Акредитирани докторски програми , Международно признаване Турция
 • Партньорска инициатива "Иновация в действие" Академия "Иновация в действие" или как да направим света по-добър

Съдържание

Акредитация Институционална акредитация , Акредитирани професионални направления , Акредитирани докторски програми , Международно признаване Турция Правно-исторически факултет Природо-математически факултет Стопански факултет Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" Факултет по педагогика Филологически факултет Философски факултет Факултет по изкуствата Технически факултет. Неофит Рилски. Информация за Кандидат-студенти Прием след средно образование , Магистър след висше образование , Foreign Citizens Admission , Студенти с увреждания Български English Карта на сайта Търсене.

 • Градът е разположен само на 90 км южно от столицата на България - София, на 20 км от границата с Македония и на 80 км от границата с Гърция.
 • Структура Органи за управление , Контролен съвет , Университетска комисия по академична етика , Факултети , Център за дистанционно обучение , Обслужващи звена

Институционална акредитацияСтуденти с увреждания В университета се обучават над докторанти, Ф. Югозападен университет "Неофит Рилски" основан година. По този показател университетът е на първо място в страната.

Основан 1976 година

Градът е разположен само на 90 км южно от столицата на България - София, на 20 км от границата с Македония и на 80 км от границата с Гърция.

Общи условия Защита на личните данни. Програми и стратегии , Структура, дейности, съвети, антикорупция , Финанси и обществени поръчки , Научноизследователска дейност и развитие на академичния състав , Система за осигуряване и оценяване на качеството на образованието , Студенти и образование Текуща педагогическа практика и Преддипломна педагогическа практика в детска градина Текуща педагогическа практика и Преддипломна педагогическа практика в начално училище.

Банкови сметки Медиите Предстоящи събития Профил на купувача Обяви и конкурси Oтдаване под наем за срок от три години Обекти гр? Университетът осигурява възможност за настаняване на своите студенти и докторанти в две реновирани общежития и разполага с един студентски стол. Български Юзу неофит рилски факултети Карта на сайта Търсене, юзу неофит рилски факултети.

Висшето училище е акредитирано с максимална оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, Международно аз чакам чакам вече час емил димитров Турция Български English Карта на сайта Търсене, което е гаранция за качество на образователната услуга в 75 бакалавърски и магистърски програми след средно образование.

Акредитация Институционална акредита.

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Със своята над годишна история той завоюва своето място в научното и образователно пространство на България и Югоизточна Европа. Структурата на университета включва 9 факултета: Правно-исторически факултет, Природо-математически факултет, Стопански факултет, Филологически факултет, Философски факултет, Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт, Факултет по педагогика, Факултет по изкуства и Технически факултет. Югозападен университет "Неофит Рилски" основан година. Академичен състав Студентски съвет Ръководство , Делегати избрани за общо събрание на университета , Делегати избрани за общо събрание на факултети , Становище относно отпускането на европейски стипендии за успех , Становище , Становище на студентски съвет против посегателствата над студенти , Студентски живот , Семинари и дискусии , Общо събрание от Структура Органи за управление , Контролен съвет , Университетска комисия по академична етика , Факултети , Център за дистанционно обучение , Обслужващи звена

 • Личност и време , Doctor Honoris Causa
 • Академия "Иновация в действие" или как да направим света по-добър
 • На базата на сключените договори те могат да избират да се обучават в над университета от Европа.
 • Благоевград - уникално място за живеене и обучение Със своите два университета и два колежа градът съчетава възможностите и предимствата на големия град с кино, опера, театри, библиотеки, дискотеки и ресторанти, от една страна, и уютната атмосфера на малкия град, от друга.

Структура Органи за управление юзу неофит рилски факултети, Факултети, Център за дистанционн. Банкови сметки Медиите Предстоящи събития Профил на купувача Обяви и конкурси Oтдаване под наем за срок от три години Обекти гр. Общи условия Защита на личните данни. Структура Органи за упр. Общи условия Защита на личните данни.

Югозападният университет "Неофит Рилски" е основан през г.

Национална научна програма КИННПОР

Медиите Предстоящи събития Профил на купувача Обяви и конкурси Oтдаване под наем за срок от три години Обекти гр. Програми и стратегии , Структура, дейности, съвети, антикорупция , Финанси и обществени поръчки , Научноизследователска дейност и развитие на академичния състав , Система за осигуряване и оценяване на качеството на образованието , Студенти и образование Програми и стратегии , Структура, дейности, съвети, антикорупция , Финанси и обществени поръчки , Научноизследователска дейност и развитие на академичния състав , Система за осигуряване и оценяване на качеството на образованието , Студенти и образование

Начална военна подготовка Заповед на министъра на отбранатаЗаявка за участие в курс по специална военна подготов.

ЮЗУ "Неофит Рилски" е сред водещите класически университети в страната. История и факти .

 • Добрен 24.05.2019 в 05:57

  Висшето училище притежава една от най-модерните спортни бази в България - многофункционален закрит спортен комплекс, център за функционални изследвания, лаборатории по физиотерапия, спортно-възстановителен център, стадиони, открити спортни площадки и други. Това позволява на студентите да се обучават поне за един семестър в чужбина и да прилагат на практика придобитите знания в чуждестранни научни и образователни институции.

 • Здравка 26.05.2019 в 22:21

  Студентски съвет Ръководство , Делегати избрани за общо събрание на университета , Делегати избрани за общо събрание на факултети , Становище относно отпускането на европейски стипендии за успех , Становище , Становище на студентски съвет против посегателствата над студенти , Студентски живот , Семинари и дискусии , Общо събрание от Общи условия Защита на личните данни.

 • Георгица 18.05.2019 в 15:37

  Пощенски адрес ул.